Naziemna telewizja cyfrowa - o co tyle szumu?

30.03.2012r.


 

Proces cyfryzacji

Cyfryzacja telewizji naziemnej w Polsce, czyli zastąpienie tradycyjnej techniki nadawania analogowego nowoczesną techniką cyfrową, należy do jednego z najważniejszych projektów w sferze publicznej łączących zagadnienia społeczne, ekonomiczne i techniczne. Sygnał analogowy ma być całkowicie zastąpiony przez cyfrowy (co oznacza wyłączenie nadajników analogowych) nie później niż 31 lipca 2013 r.

Wdrożenie, opartej na standardzie DVB-T (Digital Video Broadcasting–Terrestrial), naziemnej telewizji cyfrowej stanowić będzie zasadniczy zwrot technologiczny. W chwili obecnej coraz bardziej zauważalne stają się ograniczenia obecnie wykorzystywanych analogowych telewizyjnych systemów transmisyjnych, które w porównaniu do innych współczesnych cyfrowych systemów łączności radiowej, wykorzystują niewspółmiernie dużo zasobów częstotliwości.

Zalety cyfrowej telewizji naziemnej

 

 • nadawanie większej liczby programów telewizyjnych,
 • poprawa jakości obrazu i dźwięku,
 • wprowadzenie telewizji wysokiej rozdzielczości HDTV (High Definition Television),
 • nadawanie obrazu w różnych formatach (dotychczasowym 4:3 lub panoramicznym 16:9),
 • równoległe nadawanie kilku ścieżek dźwiękowych (np. w kilku językach oraz dźwięku przestrzennego),
 • dostęp do usług dodatkowych, w tym o charakterze interaktywnym, wtedy gdy odbiornik lub STB podłączony jest także do Internetu;

 

Sposoby odbioru cyfrowej telewizjiTradycyjne analogowe odbiorniki telewizyjne nie są zdolne do odbioru emisji cyfrowych. Dlatego odbiór emisji cyfrowych wiąże się z koniecznością zastosowania jednego z dwóch rozwiązań:

 1. dołączenie do analogowego odbiornika telewizyjnego odpowiedniego urządzenia umożliwiającego odbiór sygnału cyfrowego, zwanego set-top-boxem (STB) lub popularnie dekoderem,
 2. wymiana analogowego odbiornika na cyfrowy, poprzez np. zakup w pełni zintegrowanego i zamkniętego pod względem funkcjonalnym cyfrowego odbiornika telewizyjnego.

Odbiorcy nie są więc zmuszeni do całkowitej wymiany posiadanego sprzętu odbiorczego, gdyż do odbioru telewizji cyfrowej może być wykorzystywany tradycyjny odbiornik telewizyjny wzbogacony o specjalny zewnętrzny dekoder.

 

Wymagania ustawowe i zgodność sprzetu


Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla odbiorników cyfrowych reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury. Powyższa ustawa określa podstawowe parametry, jakie powinny spełniać odbiorniki telewizji cyfrowej, aby poprawnie odebrać i zdekodować sygnały wizji i fonii cyfrowego naziemnego sygnału telewizyjnego nadawanego z terytorium RP. Konsumenci planujący zakup takich odbiorników cyfrowych, powinni się upewnić, czy sprzęt spełnia wymagania określone w rozporządzeniu, które przewiduje m.in., że STB powinny zapewniać dla:

 • sygnału wizji obsługę formatu SDTV i HDTV kodowanych w systemie MPEG-4 część 10 (dokładniej H.264/AVC),
 • sygnału fonii obsługę formatów od mono, poprzez stereo i dwa dźwięki aż do dźwięku dookólnego 5.1. kodowanych w systemie MPEG-2 Warstwa II i E-AC-3 (Dolby Digital Plus).


Czy napewno sprzedajecie sprzęt zgodny z ustawą?

 

Jednym z najważniejszych zapisów jest, iż cyfrowe odbiorniki telewizyjne, przeznaczone do sprzedaży detalicznej, powinny umożliwiać odbiór wszystkich bezpłatnych programów naziemnej telewizji cyfrowej tzw. FTA w wysokiej rozdzielczości ( HD ) lub w rozdzielczości standardowej ( SD ), dostępnych na terytorium RP.

Według ustawy, narzucony jest na sprzedawców obowiązek przedstawiania dobrze widocznej i jednoznacznej informacji dotyczącej eksponowanego urządzenia, że urządzenie to spełnia wymagania gwarantujące odbiór naziemnych emisji cyfrowych według standardów przyjętych w Polsce. W celu dodatkowego zapewnienia, że konsumentom są oferowane właściwe odbiorniki telewizyjne i przystawki do odbioru telewizji cyfrowej, zaostrzone zostały również przepisy reklamacyjne dotyczące sprzedaży tych urządzeń.

Jeśli konsument zamierza kupić odbiornik nie spełniający wymagań (będąc o tym poinformowany przez sprzedawcę – wymóg ustawowy),  musi podpisać stosowne oświadczenie, iż jest świadomy, że nabył sprzęt nie spełniających wymagań czyli ogólnie mówiąc „ na własne ryzyko” i nie może później domagać się reklamacji czy zwrotu sprzętu, w przypadku braku odbioru  naziemnej telewizji cyfrowej ( wizji, fonii ), a na sprzedawcy ciąży obowiązek przechowywania takich oświadczeń przez okres dwóch lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym takie oświadczenie zostało podpisane.

Należy zaznaczyć że ustawodawca przewiduje kary do 50.000zł za złamanie tych przepisów przez sprzedawcę.

 

 

Oferta Hyundai i zgodność z ustawą

 

Marka Hyundai proponuje kilka rozwiązań jak odbierać sygnał telewizji cyfrowej w Twoim domu i to w 100% zgodnie z ustawą:

 

 

 

 • Telewizory z tuner DVB-T MPEG4

 

TV LED SERIA 924

 

 

 • Urządzenia STB z tunerem DVB-T MPEG4 (z możliwością podłączenia do każdego typu telewizora)

 

 

TUNER DVB-T MPEG4

 

 

 • Odtwarzacze DVD z tunerem DVB-T MPEG4 (z możliwością podłączenia do każdego typu telewizora)

 

 

 • Przenośne telewizory z tunerem DVB-T MPEG4

 

 • Przenośne odtwarzacze DVD z tunrem DVB-T MPEG4

 

 

Kupując z pewnego źródła urządzenia do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej masz pewność, że nie oszukasz klienta i nie narazisz się na straty finansowe. Hyundai jako ekspert naziemnej telewizji cyfrowej oferuje Wam takie produkty. 100% pewności za rozsądną cenę.

I właśnie o to tyle szumu - żeby było bez szumu...

 

 


Źródła artykułu:
http://www.naziemna.pl/
http://cyfryzacja.gov.pl/
http://pliki.tunerydvb.pl/Rozporzadzenie_MI_w_sprawie_wymagan_techn_i_eksploat.pdf
http://pliki.tunerydvb.pl/SPECv061_wyamgania_na_odbiorniki_DVB-T_Ministerialne.pdf

 


wróć